GET TO KNOW your therapist

Jolanta Jarosz McNamara, LCPC

Hello! I’m Jolanta.

I am a clinical therapist at Urban Wellness. This position includes being a life transition coach, a well-being advocate and non-judgmental supporter. I work with adolescents, adults of any age, as well as couples and families. I am fluent in Polish so if that is your language preference, I am available.


Cześć!   Mam na imię Jolanta. i jestem psychoterapeutem w praktyce Urban Wellness. W tej pozytcji jestem trener w przejściach życiowych, zwolenniczka dobrej pomyślności i stronnik bez osadu. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi w każdym wieku, również z parami i z rodzinami. Płynnie mówię po Polsku to jak to by było preferencyjny język, jestem wolna.

The secret to change is to focus all of your energy not on fighting the old but on building the new.​

Socrates

HOW I HELP / Jak pomagam

My style is empathetic and supportive, and I will do my best to help you find your inner strength and empower you to develop a tool kit of coping skills that will help you deal with the challenges that life brings. It is my goal to help you live your best life.


Mój styl jest empatyczny i podtrzymujący, i będę się starała jak naj więcej pomoc klientom żeby mogli znaleść swoją wewnętrzna wytrzymałość i upoważnić rozwój zestaw  narzędzi które pomogą dać sobie radę z trudnościami  życiowych. To jest mój cel, żeby klient mog żyć swoim najlepszym życiem.


LIFE TRANSITION COACH / Trener w przejściach życiowych

I will partner with you to identify and focus on a solution, helping you recognize your strengths and, addressing any obstacles, so that you can achieve your goals. Having made a quantum leap from information technology, I have first-hand experience in major life changes and can be your guide on your journey.


Będę partnerka z klientem w rozpoznaniu i nastawienie na rozwiązanie, pomoc w rozpoznaniu klienta sił i, zajmowanie się przeszkód w osiąnięcia swoich celi. Sama przeszłam skok kwantowy od technologii informacyjnej, i mam z pierwszej ręki doświadczenie w ważnych zmianach w życiu, i mogę być przewodnikiem w tej podróży.

WELL-BEING ADVOCATE / Zwolenniczka dobrej pomyślności

If you’ve dealt with trauma, anxiety, panic, posttraumatic stress, disturbing memories or any other emotional issues, we will work together to help you deal with your thoughts, emotions, and behaviors so that you can heal. One of the ways to work through trauma is EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing), which I have utilized with success.


Czy ktoś przeżył traumę, lek, panikę, stres pourazowy, niepokojące wspomnienia albo inne kwestie emocjonalne, możemy współpracować żeby pomoc klientcie dać radę z myślami , emocja, i zachowaniem żeby się wyleczyć. Jeden sposób przepracować jest EMDR, technika która używam z sukcesem.

NON-JUDGEMENTAL SUPPORTER / Stronnik bez osadu

We all have our own story and our own perspectives so I will specifically help you work out what you want and what you need. When working with couples, I see your relationship as my client so there’s no assigning blame or debating as to who is in the right and who is in the wrong. Therapy should provide a safe space for you to examine where you are right now, what brought you there and, where you want to go.


Wszyscy mamy swoją historie i swoją perspektywę, to mogę pomoc ułożyć co ktoś chce i co potrzebuje. Jak się spotykam z parami to traktuje związek jako mój klient, to nie ma przypisywanie winy albo debaty kto ma racje i kto nie ma. Terapia powinna zapewnić bezpieczne miejsce dla klienta na analizę gdzie jest w tej chwili, jak się tam dostał i, gdzie chce osiągnąć.

MORE ABOUT ME / Więcej o mnie

I’m a passionate traveler and am always planning my next adventure. Spending time and enjoying experiences with family and friends is very important to me. Photography, reading and British mystery series are also on my downtime list. I also spend time as a volunteer with the Anti-Cruelty Society, chauffeuring my two therapy dogs, visiting children’s museums, nursing homes, etc…


Mam miłość do podróży i zawsze planuje moja następna przygodę. Spędzanie czasu z rodzina i znajomymi jest dla mnie bardzo ważne. Fotografia, czytanie i angielskie seria tajemnicze są tez na mojej liście jak mam wolny czas. Tez spędzam czas jako ochotnik dla społeczeństwa anty okrucieństwo przeciwko zwierząt, jako szofer dla moich dwóch psów terapeutycznych, zwiedzając muzea dla dzieci, domach dla starców, hospicjum, itd..

SCHEDULE AN APPOINTMENT

Schedule your first appointment. For follow up appointments (existing clients), please contact your therapist at 773-774-4444.

0 Comments